Интернет магазин ЕВА гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством попълнени заявки за регистрация и поръчка. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на Общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни.
Интернет магазин "Ева" може да използва събраната статистическа информация за посещаемост и употреба на предоставяните услуги, за изготвяне на вътрешни статистики с цел оптимизиране на процесите и подобряване на услугите и/или маркетинговите кампании. Регистрацията в сайтът www.store-eva.com е съгласие за използване на съответните лични данни за целите на работата на уебсайта.

С ползването на електронната платформа www.store-eva.com ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на "бисквитки" от страна на интернет магазин "Ева", които помагат за подобряването на услугите към ПОТРЕБИТЕЛЯ при бъдещи визити.

Декларатор Интернет магазин ЕВА