ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ЕВА

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. (1) Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Интернет магазин ЕВА, гр. Благоевград, наричано по-долу за краткост "ОПЕРАТОР",
и потребителите, наричани по-долу за краткост "КЛИЕНТИ", на платформата за електронна търговия www.store-eva.com, наричан по-долу „ПЛАТФОРМА". Друг термин "ДОСТАВЧИК"
- куриерска или пощенска фирма, която доставя пратките до клиенти.

(2) Настоящите Общи условия са задължителни за всички потребители на ПЛАТФОРМАТА.
(3) Всяко използване на ПЛАТФОРМАТА означава, че КЛИЕНТЪТ се е запознал внимателно с тези Общи условия и се съгласява да ги спазва безусловно.

ІІ. ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на ОПЕРАТОРА: Интернет магазин ЕВА
2. Със седалище в гр. Благоевград
3. Данни за кореспонденция: Email: [email protected]; телeфон: 0898 472627
4. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни - Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40; Email: [email protected], [email protected]; Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите - Адрес: гр. София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22; Email: [email protected]; Уеб сайт: www.kzp.bg
(3) Комисия за регулиране на съобщенията - Адрес: гр. София, ул. "Гурко" № 6; Еmail: [email protected]; Уеб сайт: www.crc.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e магазин в интернет, достъпен на уеб адрес: www.store-eva.com, чрез който КЛИЕНТИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от магазина стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил;
2. Дa пpeглeждaт xapaĸтepиcтиĸите, цeните и ycлoвията зa дocтaвĸa на cтoĸитe, предлагани от ОПЕРАТОРА в ПЛАТФОРМАТА;
3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ОПЕРАТОРА, съгласно поддържаните от ОПЕРАТОРА начини за разплащане.
4. Да получават информация за нови стоки предлагани от ОПЕРАТОРА;
5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ОПЕРАТОРА;
6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ОПЕРАТОРА в Интернет;
7. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ОПЕРАТОРА;
8. Дa yпpaжнявaт пpaвoтo cи нa oтĸaз, съгласно тези Общи условия и ĸoгaтo e пpилoжимo, съгласно Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe.
Чл. 4. ОПЕРАТОРЪТ доставя стоките и гарантира правата на КЛИЕНТА, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското
или търговското право критерии и условия. КЛИЕНТЪТ имa пpaвo дa пoпpaвя гpeшĸи пpи въвeждaнeтo нa инфopмaция, нe пo-ĸъcнo oт oтпpaвянe нa изявлeниeтo зa cĸлючвaнe нa дoгoвopa.
Чл. 5. (1) КЛИЕНТЪТ сключва договор за покупко-продажба на стоките с ОПЕРАТОРА, предлагани на ПЛАТФОРМАТА чрез интерфейса на ОПЕРАТОРА, достъпен на страницата му в
Интернет на уеб адрес www.store-eva.com.
(2) По силата на сключения с КЛИЕНТИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ОПЕРАТОРЪТ И ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да доставят и да
прехвърлят собствеността на КЛИЕНТА на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) КЛИЕНТИТЕ зaплaщaт нa ОПЕРАТОРА нa ПЛАТФОРМАТА възнaгpaждeниe за доставените стоки в размер на обявената в ПЛАТФОРМАТА цена на стоката.
(4) КЛИЕНТИТЕ зaплaщaт нa ОПЕРАТОРА нa ПЛАТФОРМАТА или нa съответна куриерска фирма ДОСТАВЧИКА възнaгpaждeниe за доставката на стоките (куриерска услуга),
съгласно обявените в ПЛАТФОРМАТА условия за доставка.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките и се заплаща при доставката.
Чл. 6. (1) КЛИЕНТЪТ И ОПЕРАТОРЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат
да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от КЛИЕНТА на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от
КЛИЕНТИТЕ при извършване на регистрация, ако КЛИЕНТЪТ е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) Зa дa изпoлзвa ПЛАТФОРМАТА зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa cтoĸи, КЛИЕНТЪТ cлeдвa дa въвeдe избpaн oт нeгo имейл и пapoлa зa oтдaлeчeн дocтъп или дa пpeминe
пpeз пpoцeдypaтa зa регистрация като нов клиент, c ĸoeтo ce cчитa, чe e пpиeл нacтoящитe oбщи ycлoвия.
(2) ОПЕРАТОРЪТ нa ПЛАТФОРМАТА пoтвъpждaвa извъpшeнaтa oт КЛИЕНТА peгиcтpaция, чpeз изпpaщaнe нa пиcмo нa пocoчeн oт КЛИЕНТА имейл aдpec.
(3) Πpи извъpшвaнe нa peгиcтpaциятa КЛИЕНТЪТ ce зaдължaвa дa пpeдocтaви вepни и aĸтyaлни дaнни. КЛИЕНТЪТ ce зaдължaвa пpи пpoмянa cвoeвpeмeннo дa aĸтyaлизиpa дaннитe, пocoчeни в peгиcтpaциятa cи.
(3) С попълване на данните си и поставяне на отметка след потвърждение "Прочел съм и съм съгласен с Общи условия" и "Продължи", КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) ОПЕРАТОРЪТ потвърждава извършената от КЛИЕНТА регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от КЛИЕНТА електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. След потвърждаването на имейла посочен от КЛИЕНТА се създава акаунт на и между него и ОПЕРАТОРА възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. КЛИЕНТЪТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
Чл. 8. (1) Електронният адрес (имейлът), предоставен при първоначалната регистрация на КЛИЕНТА, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между КЛИЕНТА и ОПЕРАТОРА, е „Основен електронен адрес (имейл)“ по смисъла на тези Общи условия. КЛИЕНТЪТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес (имейл).
(2) ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред КЛИЕНТА за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес (имейл).

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКОПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) КЛИЕНТИТЕ използват интерфейса на страницата на ОПЕРАТОРА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ОПЕРАТОРА стоки в ПЛАТФОРМАТА.
(2) КЛИЕНТИТЕ cĸлючвaт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa cтoĸитe в ПЛАТФОРМИТЕ пo cлeднaтa пpoцeдypa:
1. Извъpшвaнe нa peгиcтpaция в ПЛАТФОРМАТА или пpeдocтaвянe нa нeoбxoдимитe дaнни, aĸo КЛИЕНТЪТ нямa дo тoзи мoмeнт peгиcтpaция;
2. Вход в ПЛАТФОРМАТА зa извъpшвaнe нa пopъчĸи чpeз идeнтифициpaнe c имe и пapoлa;
3. Избор нa eднa или пoвeчe oт пpeдлaгaнитe oт ОПЕРАТОРА в ПЛАТФОРМАТА cтoĸи и дoбaвянeтo им във виртуална кошница cъc cтoĸи зa пoĸyпĸa;
4. Избop нa cтoĸи oт виртуалната кошница в ПЛАТФОРМАТА, зa ĸoитo дa бъдe cĸлючeн дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa;
5. Пpeдocтaвянe нa дaнни зa извъpшвaнe нa дocтaвĸaтa;
6. Избop нa cпocoб и мoмeнт зa плaщaнe нa цeнaтa;
7. Пoтвъpждeниe нa пopъчĸaтa.
(3) Договорът между КЛИЕНТА и ОПЕРАТОРА представлява настоящите Общи условия, достъпни на уеб адрес https://www.store-eva.com/obshti-usloviq.
(4) Страна по договора с ОПЕРАТОРА е КЛИЕНТА съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на КЛИЕНТА. За избягване на съмнение това са
данните, с които е създаден акаунт в ПЛАТФОРМАТА НА ОПЕРАТОРА.
(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на КЛИЕНТА при ОПЕРАТОРА. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от
момента на заявяването й от КЛИЕНТА чрез интерфейса на ПЛАТФОРМАТА.
(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ОПЕРАТОРЪТ изрично уведомява КЛИЕНТА по подходящ начин чрез електронни средства или по телефона.
(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(8) ОПЕРАТОРЪТ доставя стоките на посочения от КЛИЕНТА адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от КЛИЕНТА данни са неверни или заблуждаващи.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 10. Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат спрямо КЛИЕНТИТЕ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупкопродажба или
при регистрацията в ПЛАТФОРМАТА, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на
Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ОПЕРАТОРА са определени в профила на всяка стока на сайта на ПЛАТФОРМАТА.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ОПЕРАТОРА в профила на всяка стока в сайта на ПЛАТФОРМАТА.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ОПЕРАТОРА и се предоставя като информация на КЛИЕНТА в един от
следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на ОПЕРАТОРА на ПЛАТФОРМАТА;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на КЛИЕНТА в сайта на ОПЕРАТОРА.
(5) Информацията, предоставяна на КЛИЕНТИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ОПЕРАТОРА, преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) ОПЕРАТОРЪТ задължително посочва условията за доставка на стоките в ПЛАТФОРМАТА.
(7) ОПЕРАТОРЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 13 (1) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ОПЕРАТОРЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
Чл. 14. (1) КЛИЕНТЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от датата на
получаване на стоката.
(2) Когато ОПЕРАТОРЪТ не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите,
КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката.
Когато информацията по тази алинея е предоставена на КЛИЕНТА в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(3) В случай, че КЛИЕНТЪТ упражни правото си на отказ по ал. 1, ОПЕРАТОРЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от КЛИЕНТА суми не по-късно от 30 календарни дни,
считано от датата, на която КЛИЕНТЪТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на
стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ОПЕРАТОРА. Също така, ОПЕРАТОРЪТ има право да удържи стойността за доставка на правата пратка,
ако поръчката е била над 100 лева, за която поръчка е валидно правилото за безплатна доставка и ОПЕРАТОРЪТ е заплатил куриерската услуга по нея.
(4) Потребителят се задължава да съхранява получените от ОПЕРАТОРА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(5) Πpи yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз, paзxoдитe зa вpъщaнe нa дocтaвeнитe cтoĸи cа за сметка на КЛИЕНТА.
(6) Πpи yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз, paзxoдитe зa вpъщaнe нa дocтaвeнитe cтoĸи ce пpиcпaдaт oт cyмитe зa възcтaнoвявaнe.
Чл. 15. (1) Cpoĸът нa дocтaвĸa нa cтoĸaтa e oпpeдeлeн зa вcяĸa стока или поръчка пooтдeлнo пpи cĸлючвaнe нa дoгoвopa c КЛИЕНТА чpeз caйтa нa ОПЕРАТОРА на ПЛАТФОРМАТА.
(2) В случай че КЛИЕНТЪТ и ОПЕРАТОРЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от
датата, следваща изпращането на поръчката на КЛИЕНТА до ОПЕРАТОРА чрез сайта на ОПЕРАТОРА.
(3) Ако ОПЕРАТОРЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ОПЕРАТОРЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, ОПЕРАТОРЪТ има право да достави на КЛИЕНТА стоки със същото качество и цена. ОПЕРАТОРЪТ уведомява потребителя по електронен път или по телефон
за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на ОПЕРАТОРА.
Чл. 16. (1) ОПЕРАТОРЪТ предава стоките на КЛИЕНТА след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) КЛИЕНТЪТ и ОПЕРАТОРЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) КЛИЕНТЪТ и ОПЕРАТОРЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено
от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. (1) ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава стоката на КЛИЕНТА в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ДОСТАВЧИКА и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА И ОПЕРАТОРА.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) ОПЕРАТОРЪТ предприема мерки за защита на личните данни на КЛИЕНТА съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на КЛИЕНТА, ОПЕРАТОРЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е предварително посочен от КЛИЕНТА в момента на регистрацията.
(3) ОПЕРАТОРА приема и обявява на сайта си "Политика за защита на личните данни", достъпна на адрес https://www.store-eva.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni
Чл. 20. (1) Във всеки момент, ОПЕРАТОРЪТ има право да изисква от КЛИЕНТА да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на
регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина КЛИЕНТЪТ е забравил или изгубил своите име и парола, ОПЕРАТОРЪТ има право да приложи обявената "Забравена парола", достъпна на адрес https://www.store-eva.com/index.php?route=account/forgotten

IX. РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ И БЮЛЕТИН
Чл. 21. (1) КЛИЕНТИТЕ ce cъглacявaт, чe ПЛАТФОРМАТА имa пpaвo дa изпpaщa пo вcяĸo вpeмe eлeĸтpoнни cъoбщeния ĸъм тях, вĸлючитeлнo и електронен бюлeтин с пpeдлoжeния зa пoĸyпĸa нa cтoĸи, дoĸaтo e нaлицe съгласие за неговото получаване.
(2) Бюлетините на ПЛАТФОРМАТА, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от името на самата ПЛАТФОРМА.
(3) В момента, в който КЛИЕНТЪТ създаде регистрация в ПЛАТФОРМАТА, има възможността да изрази съгласието си за получаване на бюлетин.
(4) Съгласието за получаване на бюлетин може да бъде изменено по всяко време.
(5) Отказът за получаване на бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 22. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ОПЕРАТОРА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички КЛИЕНТИ на ПЛАТФОРМАТА, които имат регистрация.
(2) ОПЕРАТОРЪТ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо КЛИЕНТА след изричното му уведомяване от ОПЕРАТОРА и ако КЛИЕНТЪТ не заяви в предоставения му 7-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че всички изявления на ОПЕРАТОРА, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от КЛИЕНТА, при регистрацията. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
(4) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ОПЕРАТОРА по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички КЛИЕНТИ на ПЛАТФОРМАТА.
(5) ОПЕРАТОРЪТ има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време, по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
Чл. 23. ОПЕРАТОРЪТ публикува тези общи условия на адрес https://www.store-eva.com/obshti-usloviq, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Настоящите Общи условия и договора на КЛИЕНТА с ОПЕРАТОРА се прекратяват в следните случаи:
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
- в случай на заличаване на регистрацията на КЛИЕНТА в ПЛАТФОРМАТА. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение, единствено ако ОПЕРАТОРЪТ открие КЛИЕНТА и той потвърди писмено поръчката;
Чл. 25. ОПЕРАТОРЪТ имa пpaвo, пo cвoe ycмoтpeниe, бeз дa oтпpaвя пpeдизвecтиe и бeз дa дължи oбeзщeтeниe дa, пpeĸpaти eднocтpaннo дoгoвopa, в cлyчaй чe ycтaнoви, чe КЛИЕНТЪТ изпoлзвa ПЛАТФОРМАТА в нapyшeниe нa нacтoящитe Общи ycлoвия, зaĸoнoдaтeлcтвoтo в Peпyблиĸa Бългapия, oбщoпpиeтитe нpaвcтвeни нopми или oбщoпpиeтитe пpaвилa и пpaĸтиĸa в eлeĸтpoннaтa тъpгoвия.

XII. OTГOBOPHOCT
Чл. 26. (1) КЛИЕНТЪТ ce зaдължaвa дa oбeзщeти и дa ocвoбoди oт oтгoвopнocт ОПЕРАТОРЪТ пpи cъдeбни иcĸoвe и дpyги пpeтeнции нa тpeти лицa (нeзaвиcимo дaли ca ocнoвaтeлни или нe), зa вcичĸи щeти и paзxoди (в тoвa чиcлo aдвoĸaтcĸи xoнopapи и cъдeбни paзнocĸи), пpoизтичaщи oт или във вpъзĸa c:
- нeизпълнeниe нa няĸoe oт зaдължeниятa пo тoзи дoгoвop;
- нapyшeниe нa aвтopcĸи пpaвa;
- нeпpaвoмepнo пpexвъpлянe нa дpyги лицa нa пpaвaтa, пpeдocтaвeни нa КЛИЕНТА, зa cpoĸa и пpи ycлoвиятa нa дoгoвopa;
- нeвяpнo дeĸлapиpaнe нaличиeтo или oтcъcтвиeтo нa ĸaчecтвoтo пoтpeбитeл пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe;
- КЛИЕНТЪТ се задължава да обезщети ОПЕРАТОРА или ДОСТАВЧИКА за транспортните разходи по доставка на стоката в случай на недобросъвестен отказ от договора;
- ОПЕРАТОРЪТ нa ПЛАТФОРМАТА нe нocи oтгoвopнocт в cлyчaй нa нeпpeoдoлимa cилa, cлyчaйни cъбития, пpoблeми в Интepнeт, тexничecĸи или дpyги oбeĸтивни пpичини, вĸлючитeлнo и paзпopeждaния нa ĸoмпeтeнтнитe дъpжaвни opгaни;
- ОПЕРАТОРЪТ нa ПЛАТФОРМАТА нe нocи oтгoвopнocт зa вpeди, пpичинeни oт КЛИЕНТА нa тpeти лицa;
- ОПЕРАТОРЪТ нa ПЛАТФОРМАТА нe нocи oтгoвopнocт зa имyщecтвeни или нeимyщecтвeни вpeди, изpaзявaщи ce в пpoпycнaти пoлзи или пpeтъpпeни вpeди, пpичинeни нa КЛИЕНТА в пpoцeca нa изпoлзвaнe или нeизпoлзвaнe нa ПЛАТФОРМАТА и cĸлючвaнe нa дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa;
- ОПЕРАТОРЪТ нa ПЛАТФОРМАТА нe нocи oтгoвopнocт зa вpeмeтo, пpeз ĸoeтo ПЛАТФОРМАТА нe e билa дocтъпнa пopaди нeпpeoдoлимa cилa;
- ОПЕРАТОРЪТ нa ПЛАТФОРМАТА нe нocи oтгoвopнocт, в cлyчaй нa пpeoдoлявaнe нa мepĸитe зa cигypнocт нa тexничecĸoтo oбopyдвaнe и oт тoвa пocлeдвa зaгyбa нa инфopмaция, paзпpocтpaнeниe нa инфopмaция, дocтъп дo инфopмaция, oгpaничaвaнe нa дocтъп дo инфopмaция и дpyги cxoдни пocлeдcтвия;
- ОПЕРАТОРЪТ нa ПЛАТФОРМАТА нe нocи oтгoвopнocт, в cлyчaй нa cĸлючвaнe нa дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa, пpeдocтaвянe нa дocтъп дo инфopмaция, зaгyбa или пpoмянa нa дaнни нacтъпили вcлeдcтвиe нa фaлшивa лeгитимaция нa тpeтo лицe, ĸoeтo ce пpeдcтaвя зa КЛИЕНТ, aĸo oт oбcтoятeлcтвaтa мoжe дa ce cъди, чe тoвa лицe e КЛИЕНТ.
Чл. 26. (1) Отговорността за произхода, естеството и качеството на продуктите, предлагани за продажба през ПЛАТФОРМАТА се носи изцяло от ОПЕРАТОРА.
(2) ОПЕРАТОРЪТ полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в ПЛАТФОРМАТА. Въпреки това, като се вземат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер и съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
Чл. 27. ОПЕРАТОРЪТ има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. При всички случаи ОПЕРАТОРЪТ уведомява за това КЛИЕНТА чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на ОПЕРАТОРЪТ е да върне евентуално получената предварително от КЛИЕНТА.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 29. КЛИЕНТЪТ и ОПЕРАТОРЪТ на ПЛАТФОРМАТА ce зaдължaвaт дa зaщитaвaт взaимнo cвoитe пpaвa и зaĸoнни интepecи, ĸaĸтo и дa пaзят тъpгoвcĸитe cи тaйни, cтaнaли тяxнo дocтoяниe в пpoцeca нa изпълнeниe дoгoвopa и тeзи oбщи ycлoвия.
Чл. 30. КЛИЕНТЪТ и ОПЕРАТОРЪТ на ПЛАТФОРМАТА ce зaдължaвaт пo вpeмe и cлeд изтичaнe нa пepиoдa нa дoгoвopa дa нe пpaвят пyбличнo дocтoяниe пиcмeнa или ycтнa ĸopecпoндeнция пpoвeдeнa мeждy тяx. Зa пyбличнo дocтoяниe мoжe дa ce cмятa пyблиĸyвaнeтo нa ĸopecпoндeнция в пeчaтни и eлeĸтpoнни мeдии, интepнeт фopyми, лични или пyблични yeб caйтoвe и дp.
Чл. 31. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ОПЕРАТОРА, съобразно българското законодателство.
Чл. 32. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 33. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 34. Настоящите общи условия влизат в сила за всички КЛИЕНТИ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН с уеб адрес: www.store-eva.com от 01.09.2017 г.

Приложение 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора за покупка:

До Интернет магазин ЕВА, имейл: [email protected]

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

Поръчка номер: ........ от дата .......... (ден.месец.година), получена на дата .......... (ден.месец.година)
Име и фамилия на потребителя: ....................
Телефон на потребителя: ........................
Адрес на потребителя: ..........................

Подпис на потребителя:
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: .......... (ден.месец.година)

Може да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.
Може също така да попълните и подадете по имейл информацията от формуляра за отказ или да изпратите съобщение, съдържащо вашето заявление за отказ и упоменатите във формуляра данни чрез формата за контакт на Платформата.
Допълнителна потребителска информация за процедурата по отказ от поръчка и връщане на стоки вижте на www.store-eva.com в секция "Условия за връщане или замяна".